Jaký je rozdíl mezi košer a halal dietou?

Kosher a halal diety jsou dva běžné stravovací vzorce založené na zásadách židovského a islámského práva.

Jak košer, tak halal dieta stanoví přísná pravidla ohledně toho, která jídla jsou povolena a omezena na základě náboženského učení.

Mnoho lidí si však není jistých, jak přesně se tyto dvě diety od sebe liší.

Tento článek se blíže podívá na některé klíčové podobnosti a rozdíly mezi halal a košer stravou.

Základy každé diety
Kosher je termín používaný k popisu potravin připravených v souladu s tradičními židovskými dietními zákony.

V rámci košer stravy je zakázáno několik specifických kombinací potravin a lze jíst pouze určité živočišné produkty.

Na druhé straně se termín halal používá k popisu potravin, které jsou povoleny podle islámského práva, jak je definováno v Koránu, což je náboženský text islámu.

Halal diety stanoví přísná pravidla týkající se toho, jak jsou hospodářská zvířata chována, porážena a připravována před konzumací.

Některé potraviny jsou označeny jako certifikované košer nebo certifikované halal, což znamená, že dodržují pravidla stanovená každou dietou.

SOUHRN
Košer jídla jsou připravována v souladu s tradičními židovskými zákony. Halal potraviny jsou přísady povolené podle islámského práva, jak je definováno v Koránu.

Košer dieta omezuje párování potravin
V košer dietě jsou potraviny seskupeny do tří kategorií: maso (fleishig), mléčné výrobky (milchig) a pareve, což se týká složek bez masa nebo mléčných výrobků.

Podle košer pokynů nelze žádné potraviny klasifikované jako maso konzumovat ve stejném jídle jako potraviny klasifikované jako mléčné.

Nádobí a kuchyňské vybavení používané k přípravě masa a mléčných výrobků by navíc mělo být uchováváno odděleně.

Halal diety na druhou stranu nemají žádná pravidla ani předpisy týkající se kombinací potravin.

SOUHRN
Při košer dietě nelze potraviny klasifikované jako maso podávat ke stejnému jídlu jako potraviny klasifikované jako mléčné. Halal diety nemají žádná pravidla týkající se párování potravin.

Obě diety mají nějaké omezené potraviny
Některá jídla jsou zakázána při halal i košer dietě.

Halal diety zakazují potraviny, které obsahují krev, alkohol a jídla z něj připravená, a některé druhy masa, včetně vepřového, většiny plazů, dravých ptáků a masožravých zvířat.

Podobně jsou v košer dietě omezeny některé druhy masa, včetně masa z prasat, koní, králíků, klokanů, velbloudů a veverek.

Ryby bez ploutví a šupin, jako jsou měkkýši, a draví nebo mrchožraví ptáci, jako jsou jestřábi a orli, jsou také zakázány.

Navíc zadní čtvrti skotu často nejsou považovány za košer. To zahrnuje určité kusy hovězího masa, jako je bok, svíčková, kulaté steaky a steaky ze steaku.

SOUHRN
Halal diety omezují alkohol, vepřové maso, potraviny obsahující krev a maso z určitých druhů zvířat. Košer dieta také omezuje vepřové maso, korýše a maso ze specifických zvířat a částí zvířat.

Obě diety regulují porážku zvířat
Jak halal, tak košer strava mají pokyny ohledně toho, jak by mělo být maso před konzumací poraženo.

Aby bylo maso považováno za košer, musí být poraženo shohetem, což je osoba vycvičená k porážce zvířat v souladu s židovskými zákony.

Maso musí být také namočené, aby se před vařením odstranila veškerá krev.

Podle pokynů pro halal musí být zvířata v době porážky zdravá a usmrcena specifickou metodou, která zahrnuje přeříznutí krční žíly.

V době porážky musí být také vzýváno jméno Alláha, aby bylo maso považováno za halal.

V některých případech může být maso s certifikací košer přijato jako halal kvůli podobnosti v porážkových postupech.

SOUHRN
Kosher maso musí být před vařením naporcováno a namočeno. Halal maso musí být poraženo specifickým způsobem a musí být v době porážky zdravé. Aby bylo maso považováno za halal, musí být také vzýváno jméno Alláha.

Sečteno a podtrženo
Kosher a halal diety stanoví přísná pravidla ohledně toho, které potraviny jsou povoleny v souladu s židovskými a islámskými zákony.

Obě diety mají specifická pravidla týkající se porážky zvířat a obě také omezují některé druhy masa.

Halal diety však zakazují jiné potraviny, včetně potravin, které obsahují alkohol nebo krev, zatímco košer diety omezují konkrétní párování potravin.